SUBTOTAL :

Follow Us

Chính sách bảo mật

 CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Quyền riêng tư là một trong những quyền nhân thân được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoàng Nguyễn Tech PE luôn coi trọng quyền riêng tư và sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích các loại thông tin và dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “dữ liệu cá nhân”) mà chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ, cách sử dụng dữ liệu cá nhân đó và đối tượng được chia sẻ dữ liệu cá nhân đó. Bạn có thể sử dụng thông tin liên lạc ở cuối Chính sách này nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại website Máy Tính Hoàng Nguyễn, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo những điều khoản dưới đây.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

- Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng.

- Xác minh danh tính của người sử dụng dịch vụ, xác nhận thanh toán.

- Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố.

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi.

- Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch. Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại.

- So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

2. Phạm vi thu thập thông tin:

Máy tính Hoàng Nguyễn sẽ thu thập các thông tin bao gồm (nhưng không giới hạn) sau đây để đảm bảo an toàn cho giao dịch: địa chỉ IP, loại trình duyệt web, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Hoàng Nguyễn Tech PE, thông tin về máy tính, thiết bị mạng, ...

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

• Khách hàng trực tiếp cung cấp: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng.

• Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website https://hoangnguyentech.com/

• Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

- Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hoàng Nguyễn Tech sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

- Với sự hiểu biết rằng an ninh hoàn hảo không tồn tại trên môi trường mạng (Internet), chúng tôi sử dụng công nghệ tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin người dùng của chúng tôi, bao gồm tường lửa, các lớp khóa bảo mật, mã hóa dữ liệu. Chúng tôi cũng có các biện pháp an ninh thích hợp tại chỗ trong cơ sở vật chất của chúng tôi để bảo vệ sự riêng tư về thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, khi chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hoặc tiết lộ thông tin của bạn. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về công bố thông tin của bạn bởi các đối tác của chúng tôi hoặc của các công ty khác mà họ không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

- Các đơn vị ký hợp đồng làm dịch vụ cho chúng tôi trong phạm vi hoạt động của https://hoangnguyentech.com, ví dụ: chống gian lận, tiếp thị, công nghệ. Hợp đồng của chúng tôi luôn quy định rằng những nhà thầu đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ.

- Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp: Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự; Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách "Thỏa thuận người dùng".

- Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

- Tên doanh nghiệp: Hoàng Nguyễn Tech PE

– Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314314737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/03/2017.

– Trụ sở chính: 39/18L Đường Ấp Đông 1-2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. HCM, Việt Nam.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu.

Nếu quý khách có yêu cầu nào về việc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

- Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 097 667 01 79

- Hoặc gửi Email đến: contact@hoangnguyentech.com

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân tại Hoàng Nguyễn Tech