SUBTOTAL :

Follow Us

Desktop Linh-kien-may-tinh to-fix
Cáp dữ liệu Sata 2.0

Cáp dữ liệu Sata 2.0

Desktop Linh-kien-may-tinh to-fix
Short Description:
Cáp dữ liệu ổ cứng chuẩn Sata 2.0 3Gbps, kết nối ổ cứng với Mainboard PC.
Bộ hai cái.

Product Description

Thông số cáp dữ liệu ổ cứng chuẩn Sata 2.0 3Gbps:
Tốc độ: 3Gb/s
Có chốt giữ 2 đầu.
Hàng loại 1, Zin theo máy hiệu Asus
Công dụng nối ổ cứng port Sata chuẩn 2.0/3.0 với Mainboard PC


Cáp dữ liệu ổ cứng chuẩn Sata 2.0 3Gbps

0 Reviews: