SUBTOTAL :

Follow Us

Download News Thong-tin
72 Bộ Đề Tham Khảo Môn Toán Tuyển Sinh 10 2023 - 2024 TP. Hồ Chí Minh Có Đáp Án

72 Bộ Đề Tham Khảo Môn Toán Tuyển Sinh 10 2023 - 2024 TP. Hồ Chí Minh Có Đáp Án

Download News Thong-tin
Short Description:
Đáp án bộ đề môn toán tham khảo tuyển sinh 10 năm 2023 - 2024 của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Product Description

Bộ đề tuyền sinh vào 10 môn Toán TP. Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024 có lời giải chi tiết và nguồn tài liệu file PDF và Word phục vụ cho nhu cầu ôn luyện và giảng dạy cùa giáo viên, phụ huynh, học sinh.

 Nhằm tiếp sức cho các bạn học sinh lớp 9 thi vào 10 công lập, DOTUHO giới thiệu 72 bộ tài liệu tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh 10 môn Toán năm học 2023 - 2024 Sở GD&DT TP. Hồ Chí Minh (do Hội Đồng Bộ Môn Toán Thành Phố Hồ Chí Minh biên soạn).


Đề Tham khảo tuyển sinh 10 TP. Hồ Chí Minh 2023 - 2024

Đáp án đề tham khảo tuyển sinh 10 TP. Hồ Chí Minh

 


0 Reviews: