SUBTOTAL :

Follow Us

News Thong-tin
3 Bước để Khóa bảo mật Trang cá nhân Facebook

3 Bước để Khóa bảo mật Trang cá nhân Facebook

News Thong-tin
Short Description:
Hướng dẫn chi tiết chỉ cần 3 bước để bảo vệ trang Facebook cá nhân của bạn

Product Description

 Hướng dẫn 3 bước để bảo vệ trang cá nhân Facebook của bạn

Bước 1: 

Truy cập Facebook trên điện thoại của bạn > Chọn mục Menu > Chọn Trang cá nhân của bạn > Chọn biểu tượng 3 chấm.

Bước 2: 

Chọn Khóa bảo vệ trang cá nhân > Chọn Khóa bảo vệ trang cá nhân.

Bước 3: 

Chọn OK > Lúc này trang cá nhân của bạn đã được khóa bảo vệ thành công rồi!

Lợi ích của việc khóa bảo vệ trang cá nhân Facebook:

Khi một người khóa bảo vệ trang cá nhân, chỉ bạn bè của họ mới xem được:

✔ Ảnh và bài biết trên trang cá nhân của họ.

✔ Ảnh đại diện hoặc ảnh bìa của họ ở kích thước đầy đủ.

✔ Tin của họ.

✔ Ảnh và bài viết mới.

Ngoài ra:

Mọi bài viết họ từng chia sẻ ở chế độ Công khai sẽ chuyển sang chế độ Bạn bè.

Tính năng xem lại trang cá nhân và xem lại thẻ sẽ chuyển sang bật.

Chỉ một số thông tin trong phần Giới thiệu trên trang cá nhân của họ sẽ hiển thị với tất cả mọi người.

Hướng dẫn chi tiết 3 bước để bảo vệ trang cá nhân Facebook của bạn
Bảo vệ trang cá nhân Facebook của chủ doanh nghiệp Dotuho0 Reviews: